Lymfødembehandling

Lymfødem er en kronisk sykdom som gir hevelse ( Væskeansamling) i armer og ben. Andre deler av kroppen kan også rammes.
Oftest oppstår lymfødem etter kreftoperasjoner der lymfeknutene blir fjernet/ skadet ved strålebehandling, dette kalles sekundært lymfødem.
Primære lymfødem ligger latent og bryter ut i forbindelse med puberteten eller ved 35 års alder.
Årsaken kan være defekter i lymfeårene.
Både primære og sekundære lymfødem er kroniske tilstander.

Komplett fysikalsk Lymfødembehandling er en effektiv og skånsom behandlingsmetode som brukes for pasienter med lymfødem.
Den eliminerer ikke årsaken men reduserer ødemet og gir pasienten bedre mulighet for å fungere i hverdagen.
Komplett Fysikalsk lymfødembehandling består i Manuell Lymfedrenasje, hudpleie, bandasjering , øvelser, tilmåling og tilpassing av kompresjonsmateriell.

Pulsatorbehandling tilbys etter behov