Fysioterapi

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon. Fysioterapeuter har spesialkompetanse på muskel- og skjelettapparatet og er sentrale i forebygging og behandling av lidelser i kroppen.Valg av fysioterapeutiske tiltak er basert på en grundig fysioterapeutisk funksjonsvurdering, en kritisk gjennomgang av forskningskunnskap og systematisert erfaringskunnskap om tiltakets virkninger, samt brukerens egne preferanser.

Vi behandler både akutte lidelser og kroniske lidelser:

 • Idrettsskader
 • Pre-og postoperativ behandling
 • Muskel/sene lidelser
 • Belastningslidelser
 • Hjerneslag eller annen nevrologisk sykdom
 • Revmatisme /leddplager
 • Hjerte/KOLS/astma
 • Bekkenplager ifm svangerskap/fødsel
 • Balanseproblemer

Behandlingsformer vi kan tilby:

 • MTT – Medisinsk Treningsterapi
 • Individuell/personlig trening
 • Trening i små eller store grupper
 • Nålebehandling av triggerpunkter
 • Mobilisering av ledd
 • Redcord / slynge
 • Bløtvevsbehandling
 • Kinesiotaping
 • Sportstaping
 • Medisink Akupunktur
 • Elektroterapi
 • Arbeidsplassvurderinger
 • Hjemmebesøk
 • Rådgivning og informasjon