Medisinsk Akupunktur

Akupunktur er en opprinnelig kinesisk behandlingsform hvor man stikker tynne stålnåler i visse punkter for å stimulere kroppen med mål om å gjenopprette homeostase og helse. Tradisjonell kinesisk medisin (TCM) utgjør en egen forklaringsmodell som er et resultat av årtusener med erfaring, kinesisk kultur, filosofi og virkelighetsforståelse. Systemet definerer helse og sykdom ut fra balanse og ubalanse i kroppens energisystem/funksjonskretser.

Medisinsk akupunktur skiller seg ifra klassisk akupunktur idet at det hovedsakelig utføres av autorisert helsepersonell med minimum bachelorutdanning (lege, fysioterapeut, kiropraktor, sykepleier, tannlege). Utøvere av medisinsk akupunktur vil vektlegge vitenskapelig dokumentasjon for prioritering av behandlingsvalg, og utgangspunktet for akupunkturbehandlingen vil være at en vestlig medisinsk diagnose ligger i bunn og at behovet for vanlig konvensjonell medisinsk behandling er avklart.
Dokumentasjonen av akupunktur som effektiv behandling for forskjellige tilstander er stadig økende, og den sterkeste evidensen er for postoperativ kvalme, kroniske knesmerter, langvarige korsryggsmerter, cystitt, allergier og menopausale symptomer